» » ! ...
! , ,
7 2012

**.**

, , -
, , , ,
.
,
,

.
, ,


, .
, ...
, ,
, ,
, .

**.**

8 2012
0 # 15 2012 06:22 0,
, !

,

,
, , !
,
!

0 # 15 2012 21:46 0!


-.
,
-, -
, !
, -,
,
-, -
, ,
, -,
,
-,
,
- .
,
-,
!!!

0 # 16 2012 15:18 0

, !
, !!! .........

0 # 16 2012 21:51 0

- !

, , !
, , ,
!
, , ,
, , .
,
.
, ,


.


- !
- !
- !

0 # 18 2012 08:28 0


, , , !
, , ...
, , .
, ...

0 # 19 2012 12:58 0

p://www.youtube.com/watch?v=oTu3FmoTbwU
_____
___
__
_
_
_
_
__
_

_
_
__
___
____
________
____________
___________________
______________________
__________________
_______________
____________ .__
___________>__
________,
!

,
!!

0 # 19 2012 19:50 0

, !


:""!

0 # 19 2012 20:36 0


:

!
!
...


,
...


0 # 19 2012 22:26 0

.::::::::::::=='=-,
_;;;;==''' _;
/ __,,==::::.
\___,,,===''':::::::::::.
;|_ __ ::::::::::.
:\__. __. ::-.:::::::
: )#_\ #_\ : _,\::::::
: | _/::::::
: | ,. |\:::::::
: ; / O;::::::
: :\ .-._, / ;:::::
' ::\ \^/ / ;:::::
':::\ / ;:::::
':::'.__.:\ ;:::::
':::::::: | ;:::::
:::::::: | .-. \:::::
::::::::/__.' '.\::::
:::::// / \|:::
::' / | | | / |::
"-"'| |


!!!


*** ***


0 # 21 2012 14:50 0

,
, , .

,
, !!!
,
, .
,
, ,

!!!

0 # 22 2012 23:09 0


$$$$$$$______$$$$$$$$$___
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(v)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(
())$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(v)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(
())$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(v)$$$$$
________$$$(
())$$
___________$(_.^._)$$
____________$$$$$$
______________$$
!!!

0 # 23 2012 16:41 0

,
,
,
,
.

0 # 24 2012 06:15 0

_______
;-);-)__;-);-)
(lo)____(lo)(lo)__(lo)
;-)______;-)____;-)
(lo)________ ________(lo)
;-)______ ________;-)
(lo)_____ ______(lo)
;-)___ ____;-)
(lo)__(lo)
;-)

!!!

0 # 24 2012 18:00 0

*..**..*

,
,

:
- ,
- ,
- .
,

.**..**..*

0 # 25 2012 06:30 0


!!!
, , , , . , , , . , , , , , . , , , .... , a.

0 # 26 2012 01:52 0


:
, , , ,
,

x .

,

,
,
- .


0 # 26 2012 08:07 0


,

.

,

˨

.

, !!!0 # 27 2012 12:01 0

, !


:""!

0 # 28 2012 08:54 0


.*) .*)
..*)
* (. (. ..*)
.*): . : .
__
____
______
________
__________
____________
____________
____________
____________
________
!
!
o!!!
.*)

0 # 28 2012 17:54 0!


-.
,
-, -
, !
, -,
,
-, -
, ,
, -,
,
-,
,
- .
,
-,
!!!

: 2 3 4 5 6 7 8 9