» » » ( )

( )

:
: 3943 (8 2012)
:
:
0
: 0
( )
( ,) | ? ...
0 # 19 2012 17:53 0

____________________________ __BBBBBBBBB
________________________________BBBBBBBBBBBB
_______________________________BBBBBBBBBBBBB0
__BBBBBBBBB___________________BBBBBBBBBBBBBBB
_BBBBBBBBBBBB________________BBBBBBBBBBBBBBBB0
_BBBBBBBBBBBBB_______________BBBBBBBBBBBBBBBB0
BBBBBBBBBBBBBBBB____________BBBBBBBBBBBBBBBBB
_BBBBBBBBBBBBBBBB___________BBBBBBBBBBBBBBBB0
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBBB
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBB
___BBBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBBB
____BBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBB0
_____BBBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB0
______BBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB
_______BBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBB
________BBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBB00
__________BBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBB
___________BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB0
____________BBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB0
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB
_______________BBBBBB_____BBBBBBB
________________BBBBBBBBBBBBBBBBB_
______________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_
__________BBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBB
_________BBBBB__BBBBB____________BBBBBBBBB
________BBB________B______________BBBBBBBBB
_______BBB_________B______________BBBBBBBBBB
_______BBB______BB_B_BBB__________BBBBBBBBBB
_______BBB_____BBB_B_BBBB________BBBBBBBBBBB
_______BBB________000___________BBBBBBBBBBBB
_______BBBB______00000_________BBBBBBBBBBBBB
____00000BBBBBBBBB000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000
___0BBBB00BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00BBBBBB0B0
__0BBBBBB00BBBB00______B000000BBBBBBBBBB000B00BBBB0B0
_0BBBBBBBB_BBBB00___B__BBBB000BBBBBBBBB00B0___B00000
_00BBBBB____BBBB00BBBBBB000BBBBBBBBBBBB0
__0BB_________B0B00000000BBBBBBBBBB0BB
________________00BBBBBBBBBBBB000000
_____________BBBBB0B00000000000BBBB_
___________BB0B00BBBBBB0__BBBBBBBBBBB
__________BB_______BBBBB_BB0B00BB____BB
__________0B________BBBB_BBB__________BB
__________0BBBBBBBBBBBB__BBBBB_________B

0 # 20 2012 17:59 0


o8388v
$_8o8qo$o_
o$$3q8ovv_33
o$8qv8o38$3_
_$3_v_$
_8$v3qo___8
3$83ov_
$q383ovqq
_v$3ovq
v$8$
qqq3oooovv___o
v8qoqqqovo____v
$qqv3q33q___v
o_oqoo33vvvv___
3v__oqq3oqqov_vo__q
$8$v__oqv833qvv__o__q
3oooovov3333ov__q_v
v_3voooovqqoq8v____q_o_
8_$qoooovoqooqq__33__oq_
v__8qooooqqqovv_3v__q__
o_38q3qv__q3qov_8__o$8qq3
_o833qv__333v_8_qq338
3__o88$83qv__v88ov$_oq33
3_v$$3ov_qqovo___33
3___vo$$3ov_v3oov$v$
$voq3$$8oo_$qovv8
$$8333ovv8qvvvvv_o
$83oqoqo3ovvvv_vo
3oovvqovvvvvvo
33vvv____vo
33oov___vo3
88oo_v________o3
88qovv_8________v
3$33qovv___v_______vo
88qoovv_v3v_______voq
$83qqovv_v83oov__vvoo3
83q333qqoq8ovovvvvvovoo38
$33q$$$8$333ooovvvvovooooo3
$33qovovvq883qqooooovoovq8
$$83qqovvoq3$8qqoqqovoooq3q
$883oovvvo3$88qqqooooooo3$
8333ovvvvvq38_83qoqqooqoqq8
o$3qoovvq$$83qoooqooq33
$33qovoo383qvvoooooq33
$3q3ovvoo$$3qooqqqooq3
$qqoovvvvq$33ooqqqqo3
oq$88qqqq38v
83q3
q


$3

0 # 20 2012 20:28 0

11
1111
1111
11111
111111
111111
111111
1111
11111
1111111111
1111111
111
111
111111
11111
1
1111111
11111
1111
11
11
1111
11111
11111111
111111
111
11
1
11
111111
1111
11
11
11111
1111111
111
11

0 # 21 2012 11:25 0


1
11
111111
1111111
1111
1111111
111
111
111
11
11
1111
11111111
1111
111111
11111111
1111111111
1111111111111
111111111111
1111111111111
1111111
11111
1111
11111
1
111
111
1
111111
11111
11
1
1
111
1111
1111
1
11
1111
1111111
11

0 # 23 2012 03:36 0

_____________$$$$$$$$______$$$$$$$$$_
__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$ __
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$ ____
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$_________
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$ _________
_________________$$$$$$$$$$$$$ ________
____________________$$$$$$$ ___________
______________________$$$
__________
_____________________**_*__*
____________________**__*___*
___________________*___*___*
__________________*____*___*
_________________*____*_____**
________________*____*__**____**
_______________*_____*__****_*__**
_______________*_____*_******_____*
______________*_____*____***_______*
_____________*____**_****___________*
_____________*___*_**_______________*
_____________*__*___________________*
____________*___*___________________*
___________*___*____________________*
________***____*___________________*
______**__*___*____________________*
_____*____*___*____________________*
______***_*_*_*___________________*
________*_**__*___________________*
______*****___*____________________**
____**_______*_______________________*
___*_________*________________________*
__*__________*_________________________*
_*___________*__________________________*
*____________*_________________***_______*
**********___*_________________*__****___*
_________*___*________________*_______**_*
_________*___*_______________*__________*
__________*___*_____________*
__________*___*____________*
___________*___*__________*
____________*___*________*
_____________*___*_______*
______________*___*______*
_______________*___*_____*
________________*___*____*
_________________*___*___*
___________________*__*___*
_____________________*_*___**
_______________________**____*********
________________________*_____________***
________________________*________________**
_______________________*_____**______*******
______________________*______*_******
_____________________*_____**
_____________________*__***
_____________________*_*
______________________*.


0 # 24 2012 22:45 0

______________$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$
_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
______$$$__$$__$$$______________$$$$
___________$$____$_______________$
____________$$____$______________$
_____________$$___$$$__________$$
_______________$$$_$$$$$$_$$$$$
________________$$____$$_$$$$$
_______________$$$$$___$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
_______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
______________$$$__$___$$$______$$$$
______________$$$_$__________$$_$$$$
______________$$$$$_________$$$$_$_$
_______________$$$$__________$$$__$$
_____$$$$_________$________________$
___$$$___$$______$$$_____________$$
__$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
_$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
_$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
_$$_____$___$___$$$$____$____$$
__$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
__$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
_____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
______$$____$__$$$____$__________________$
_______$____$__$_______$$______________$$
_______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$

0 # 27 2012 10:40 0

XXXXXXXX
XXXXXXXXx
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXX
XX

0 # 28 2012 21:23 0


11
11

111
11111111
1111
111111
11111
1111
1111
1111
11111111
11111
11111
1111


111111
111111
1111111
111111
11111111
1111111111
11111
11111111111
111111111111
1111
1111
11111
111
11111
1111111
1111111
111111
11

111111

0 # 30 2012 09:17 0

_________________________
______________1111_____1111
_____________11111111___11111111
____________11111111111111111111
___________111111111111111111
___________1111111111111111111
__________1111111111111111111111
__________111111111111111111111111
_________111111111111111111111
_________11111__111___111111111
________11111____111__11111111
_______1111___________111111
______11111_________________11111_
______111111___________________111111
_______11_____________________11
_________111_______________111
________111_________________111
________11_______________11
________111_____________111
________111___________111
_________111__________11
_________111_______________111_________
_________________________________
_________________________________________
__________________________
_______________________________
____________________________________
______________________________________
__________________________________
___________1_____________1___________
______________11___________11____________
_____________111_______111____________
__________1111111111________
______________111111111111111___________
_____________11111111111111111___________
_____________11111111111111111__________
_________1111111111111111111_____
________1111111111111111111__
____________111111111111111111111
__________11111111111111111111111
__________111111111111111111111_
________1__1111111111111111111__1
_______1111111111111111111111111
______111111111111111111111111111111111
______111111111111111111111111111111111
______111111111111111111111111111111111
_______111111111111111111111111111111111
________1111111111111111111111111111111
_________111111111111111111111111111
___________111111111111111111111
______________1111111111111
__________________

0 # 30 2012 10:23 0

.....-::-
......(
.......)\
.....(,,")...-::-
..*******..(
-[]...)\
-[]..(,,").....-::-
-[].*****.....)
-[][]...../(
-[][]...(,,").....-::-
-[][]__,||,__.....)
-[][][] ..../(
-[][][] ..(,,")
-[][][] _.,||,.
-[][][] []
-[][][] []
....

!!

0 # 31 2012 12:22 0

11111 111 1111 1111 111 11111 11111 1111 11111111 1111111111 111111 111 1111111 11111111 1111111111 111111111 111111111 111111 1111111111 11111111 111111 111111111 1111 111111111 1111111 11111 11111111 1111111 11111 1111 111 1111 11 111 11111 1 111 11 11 11 11 11 111 1111 1

0 # 31 2012 18:16 0


________
________
__________
_________
______
______
________
_________
_________________
_________
__________
__________
____()
__()
_()
____()

________________

,

!!!

0 # 2 2012 23:21 0

_$____________$$$
$$___$$$$$$$$$$$$
$$_______________$$
$$_________________$
$$_________________$$
$$____________$$
$$__$$
$$__$$$
$$$$$
$$$$$$
$$$$$$$$$$
$$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$$$$

$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


!

0 # 4 2012 00:18 0

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

, !
0 # 5 2012 06:29 0

(( '-""""-' ))
)-__-_.._-__-(
/ --- ( _ ) --- \
\ .-* ( .0. ) *-. /
_'-. ,_ '=' _, .-'_
/ ;#'#'# - #'#'#; \
\_)) -----' #'----- ((_/
# ------------ #
'# ------- ------ #'
/..-'# ------- #'-.\
_\...-\'# -- #'/-.../_
((____)- '#' -(____))

,
.
,
!

0 # 5 2012 06:49 0

__________

___________________
________________
____________
___________
___________
__________
__________
_________
______________
______________
__________________
________________________
_________________________
____________________________
________________________
_________________________
_______________________
_____________________
___________________
___________________
________________________________
______________________________
_______________________________________
____________________
______________________________
___________________________________
______________________________________
__________________________________
_________________
________________
__________________
_______________
______________
_____________
__________________
________________________
______________________
___________________
__________
________
___________
__________
___________
____________
_______
______
______
______
_______
________
_________
___________
______________
__________________

!!!

0 # 9 2012 12:32 0

__
___________________
_______

_________

___________
___

_____________
_
________________
_________________
___________________
______________
____
_____________
______
___________
__
__________
__
___
_____________
_______
_____________
_
_______
_______________________
______________________
______________________
________________________
_________________________
_______________________
________________________
________________________
__________________________
___________________________
____________________________
_____________________________
_______________________________
__________________________________
____________________________________
_____________________________________
_________________________________
__________________________
_
_________________
__________
_______

______________________

_____________________
____________________
!!!

0 # 10 2012 01:16 0

____

__________
___________
____________
______________________
_____________________
________________
_______________
________________
________________
____________________
_____________________
________________________
________________________
______________________
___________
________
______
____
____
___
_
_
_
___
___
___
____
____
_________
________
________

_________________
__________________________________
______________________________________
__________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________

______________________
____________________________
______________________________
_______________________
_________________________________
_________________________________

0 # 10 2012 03:14 0

$$_$____________$$$$$$$$$____$$

____$_$__________$$$$___________$$
___$__$________$$______________$$
___$__$$______$____$$$________$$
__$$___$$____$___$$$__$$__$$_$$
__$_____$$$_$___$______$$$__$$
__$$_______$___$_______$_____$
___$__________$$___$$__$_____$
___$$_________$$__$$$_$__$$__$$
____$__________$__$$$$__$$$_$__$$$
____$$___$$$___$$$$$_$__$$_$$_____$$$$$
_____$_____$_________$$$$$$____________$$$$$$
_____$$_____$$__________ ____________________$$
______$______$$$$$_____$$$______________$$$$$
______$_______$$$$$$$$$_________$____$$$$
______$________$$$$______________$_$$
_____$___________________________$$
_____$____________________________$
____$_____________________________$
___$______________$$$$____________$
__$$____________$$___$$$$_________$
___$$__________$$______$$________$
____$$________$$________$$______
0 # 13 2012 22:26 0

________________

_________________
_______________________
____________
_____________
________________
_________________
_______
___________
_____________________
_________________
__________________
_______________
_______________
______________
__________
________
___________
_______________
___________________
______________________
__________________________
_____________________

: 1 2 3